خبرنامه
خبرنامه

تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (بهمن 1398)

همانگونه که در گزارش چشم انداز ماه گذشته فارغ از مسائل سیاسی، انحراف معیار با اهمیتی برای بازار سهام در دیماه پیش بینی می گردید، شاخص کل بورس پس از هیجان های مکرر و گذر از حوادث خاورمیانه، توانست با رشد 15.8 درصدی به کانال 400 هزار واحدی ورود پیدا نموده و در پایان این ماه، در سطح 409.807 واحد آرام گیرد. این تغییر بیشتر از محل افزایش 49 درصدی ارزش معاملات نسبت به آذرماه و افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و توافق تجاری چین و آمریکا تحقق یافت. شاخص کل هم وزن نیز با 14.5 درصد رشد در دیماه به سطح 128.090 واحد افزایش یافت که حاکی از رشد 288.5 درصدی آن از ابتدای سال و فاصله 159 واحد درصدی با تغییرات شاخص کل در این مدت می باشد. افزایش ارزش بازار بورس تهران به 1.490 هزار میلیارد تومان با نسبت قیمت به عایدی 8.22 در 12 ماه اخیر، در حالیست که رشد ارزش معاملات نسبت به سال گذشته با رشد 330 درصدی همراه بوده که حاکی از ورود بخش عمده ای از سپرده های بانکی به این بازار می باشد.

گروه تامین سرمایه نوین طی ارائه گزارشی با عنوان " تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری بهمن ماه 98" به بررسی چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری پرداخته است. لازم به ذکر است که این گزارش توسط واحد تحقیق و توسعه گروه تامین سرمایه نوین گردآوری شده است.

علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک زیر فایل گزارش را دریافت کنند.

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری بهمن ماه 98

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه گذاری (بهمن 1398)تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (دی 1398)

پس از افتهای متوالی شاخص کل در مهر و آبان و کاهش آن به سطح 304.997 واحد در پایان آبان، همانطور که پیش بینی نمودیم با افزایش ارزش معاملات به دامنه 3 هزار میلیارد تومانی و بیشتر و پدیدار شدن نشانه های مثبت توافق تجاری چین و آمریکا و رشد قیمت کالاها از جمله نفت و برطرف شدن برخی نگرانی های بودجه‌ای در خصوص قیمت سوخت و بهره مالکانه معادن در کنار افزایش قیمت ارز، شاخص کل در آذرماه با رشد خیره کننده 16.1 درصدی به سطح جدید 353.997 واحد دست یافت و شاخص هم وزن نیز همراستا با شاخص کل با رشد 22.3 درصدی به 11.891 واحد رسید که حاکی از رشد 98 درصدی شاخص کل و 239 درصدی شاخص هم وزن نسبت به ابتدای سال می باشد. اگر چه رشد شاخص کل یا تغییرات موزون شرکتها در آذرماه نزدیک به رشد شاخص هم وزن بوده است ولیکن تغییرات هر دو شاخص حاکی از فاصله 141 واحد درصدی آنها و شتاب تغییرات قیمت سهام شرکتهای کوچک نسبت به سهام بزرگ می باشد. ما انتظار داریم با تقویت احتمال توافق تجاری آمریکا و چین و افزایش محدود قیمت کالا و از سویی احتمال اعطای معافیت نفتی به برخی کشورهای طرف حساب ایران جهت کاهش قیمت جهانی نفت، روند صعودی شاخص کل تا اواسط دی ماه پایدار باشد و شاخص کل قدرت عبور از 380 هزار واحد را داشته باشد.

گروه تامین سرمایه نوین طی ارائه گزارشی با عنوان " تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری دی ماه 98" به بررسی چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری پرداخته است. لازم به ذکر است که این گزارش توسط واحد تحقیق و توسعه گروه تامین سرمایه نوین گردآوری شده است.

علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک زیر فایل گزارش را دریافت کنند.

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه گذاری - دی 1398


تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (آذر 1398)

بیست روز کاری آبان ماه برای بازار سرمایه با افت و خیزهای متعدد و شو کهای غیرمنتظر های همراه بود و شاخص کل که تازه جانی گرفته بود و علیرغم کاهش 44 درصدی ارزش معامات نسبت به ماه قبل در حال بازپسگیری مرحل های سطوح قبلی خود بود، به یکباره با خبر تکذیب افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی های آنها و تسری آن به کل بازار، 4.284  پله عقب نشینی نمود و پس از یک بهبود 101 صدم درصدی برای چند روز، دوباره با افزایش قیمت بنزین و موضوعات امنیتی، کل بازده آبان ماه را از دست داد و درنهایت با110 صدم درصد افت در سطح 304.997 واحد آرام گرفت.

در نقطه مقابل ولی شرکت های کوچک و بازار پایه یکه تاز آبان ماه بودند و شاخص کل هم وزن با رشدی 7.1 درصدی توانست سطوح قبلی خود را بازیابی نموده و با یک فاصله 96 درصدی در سطح 87.780 ، جلوتر از شاخص کل قرار گیرد. ما انتظار داریم با توجه به برطرف شدن ناآرامی های بنزینی و از سویی نشانه های مثبت توافق تجاری بین آمریکا و چین، روند صعودی شاخص کل تا اواسط آذرماه پایدار باشد و در ادامه با ارائه لایحه بودجه دولت و تغییر سیاستهای یارانه ای آن در حوزه ارز تخصیصی کالاهای اساسی، انرژی و بهره مالکانه شرکت های معدنی و برخی محدودیتهای مالیاتی و حجم استقراض دولت شاهد نوسان هایی  در قیمت سهام شرکتها باشیم. به طور کلی در ماه پیش رو، انحراف معیار معناداری برای تغییرات شاخص کل انتظار میرود.

علاقه مندان میتوانند از طریق لینک زیر فایل گزارش را دریافت کنند.

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه گذاری - آذر 1398


تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (آبان 1398)

همانگونه که انتظار می رفت، شاخص کل در مهرماه تحت تاثیر افزایش حجم و ارزش معاملات و ورود نقدینگی جدید سرمایه گذاران خرد با رسیدن به سطح 329.667 واحد طی روز یکشنبه 21 مهرماه، توانست تا نزدیکی کانال 330.000 واحد رشد نموده و در نهایت در پایان مهرماه با افت 20 هزار واحدی در سطح 308.315 واحد آرام بگیرد. شاخص کل هم وزن نیز که تا روز 21 مهرماه سطح جدید 93.920 واحدی را ثبت نموده بود با یک افت 12 هزار واحدی به سطح 81.993 واحد برگشته و اختلاف خود با شاخص کل را از 97 به 76 واحد درصد کاهش داد. با توجه به رشد 2 درصدی شاخص کل، نسبت قیمت به عایدی (گذشته نگر) سهام شرکتهای بورس تهران نیز با رشد 4.3 درصدی از 6.56 واحد در شهریورماه به 6.84 واحد در مهرماه افزایش یافت که حاکی از بهبود18 درصدی آن نیز نسبت به سال گذشته می باشد. با توجه به نشانه های بهبود روابط سیاسی منطقه ای ایران و احتمال توافق تجاری نسبی بین آمریکا و چین و عدم انتظار تغییر محسوس متغیرهای بنیادی، انتظار داریم در ماه پیش رو شاهد جبران افت شاخص کل و به ویژه شاخص هم وزن و سهام های کوچک که با افت بالایی همراه بوده اند باشیم و شاخص کل بتواند از سطح قبلی 330.000 واحد نیز عبور نماید

 

علاقه مندان میتوانند از طریق لینک زیر فایل گزارش را دریافت کنند.

تحلیل ماهانه چشم انداز بازارهای سرمایه گذاری - آبان 1398

 


 تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (مهر 1398)

 

تغییرات بازار بدهی در شهریورماه حاکی از رشد7.77  درصدی ارزش بازار در پایان شهریور ماه و افزایش آن از 687 به 770 هزار میلیارد ریال بوده است. اگرچه منحنی بازده اسناد خزانه در پایان شهریورماه از قاعده مشخصی برای توضیح اختلاف نرخ اوراق کوتاه و بلندمدت تبعیت نمی کند ولیکن نرخ بازده تا سررسید اوراق تفاوتی در حدود 2 درصد را بین اوراق 2 ساله و اوراق با سررسید حدود یکسال نشان می دهد. انتظار ما اینست در صورت عدم افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت ها، نرخ بهره کوتاه مدت برای مهرماه نیز در حدود فعلی بین 21-23درصد در نوسان باشد. البته با توجه به کسری بودجه دولت در ماههای آتی و افزایش حجم اوراق دولتی، کاهش ارزش اوراق بدهی و صندوق های با درامد ثابت در نتیجه افزایش نرخ بهره دور از انتظار نمی باشد.

 


تحلیل ماهانه چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌گذاری (شهریور 1398)

 

تغییــر منابــع صندوق هــای ســرمایه گــذاری در مرداد مــاه حاکـی از رشـد 72 هـزار میلیـارد ریالـی خالـص ارزش دارایـی آنهـا در ایـن مـاه می باشـد کـه عمدتـا بابـت افزایـش 51 هـزار میلیــارد ریالــی صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت در ایــن مــاه بــوده و خالــص ارزش دارایــی صندوقهــا را بــه   1.795 میلیـارد ریـال رسـانده اسـت. در بـازار بدهـی نیـز بـا ارزشـی بالــغ بــر 687 هــزار میلیــارد ریــال در پایــان مــرداد، شــاهد تغییــر بااهمیتــی در نــرخ بازدهــی اوراق نبودهایــم و اســناد خزانــه کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــا اختلافی  در حــدود 2 درصــد معاملــه شــده اســت. انتظـار ما اینسـت در صـورت عدم افزایش نـرخ ارز و ثبات قیمت هـا، نـرخ بهـره کوتاه مـدت برای شـهریورماه نیز در حـدود فعلی بیـن 21-23 درصـد در نوسـان باشـد. البتـه با توجه بـه احتمال افزایـش کسـری بودجـه دولت در ماههـای آتـی و افزایش حجم اوراق دولتـی، کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهای با درامد ثابـت در نتیجـه افزایش نرخ بهـره دور از انتظار نمی باشـد.


تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران، سه ماهه اول سال 1398

با افزایش 31.5 درصدی شاخص کل بورس تهران در سه ماهه نخست سال جاری که انتظار آن نیز در ابتدای سال وجود داشت، فعالان بازار سرمایه به دنبال اطلاعاتی هستند تا بتوانند تحلیلی از چشم انداز بازارهای سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده داشته باشند. در گزارش " تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران، سه ماهه اول سال 1398" تامین سرمایه نوین با نگاهی اقتصادی به روند گذشته بازارهای سرمایه‌گذاری و متغیرهای کلان اقتصادی و شبیه سازی وضعیت فعلی با دوره‌های گذشته، تحلیلی خلاصه از چشم انداز اقتصادی در ماه‌های آینده با استفاده از وضعیت اقتصادی سه ماهه نخست 98 ارائه نموده است.

 

تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران 1398

 


 

درباره ما

گروه تأمین سرمایه نوین به عنوان اولین بانک سرمایه گذاری کشور، با مشارکت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه نوین به عنوان قدیمی ترین صندوق های سرمایه گذاری با ایجاد بازدهی جذاب برای سرمایه گذاران همواره مورد توجه بوده اند لذا تامین سرمایه نوین با ایجاد سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری Nibmarket . com برای کلیه افراد راه حل های سرمایه گذاری متنوعی با مدیریت انواع مختلف از صندوق های سرمایه گذاری از طریق ایجاد امکان صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ارایه نموده است.


تصویر مجوز
اطلاعات تماس
بخش مرکزی ، شهر تهران، امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، بن بست گل آذین ، پلاک -23
84341000 021
info@novinib.com
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 16
کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه نوین می باشد.